เตือน! มอเตอร์ไซค์เลี่ยงขับรถใกล้จุดบอดรถบรรทุก เพิ่มปลอดภัย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ ประเทศไทยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดยาวตามเทศกาลประจำปีของประเทศไทย และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ (จยย.) ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่น และพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ จยยคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. ส่วนใหญ่คู่กรณีจะเป็นรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่

ดังนั้น ขบ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย แนะนำผู้ขับขี่รถ จยย.ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มี 4 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าและด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ ด้านหลังของรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ ผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยาก ผู้ขับขี่รถ จยย. จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่รถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณี

นายเสกสม กล่าวต่อว่า นอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถ จยย. ควรหลีกเลี่ยงแล้ว พื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดย ขบ. ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่รถ จยย. ขณะขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน.